pexels-thisisengineering-3862627.jpg

Mae ColegauCymru yn gweithio mewn swyddogaeth gynghorol i Lywodraeth Cymru ar alinio'r Fframwaith Credyd a Chymwysterau i Gymru (CQFW) â'r Fframwaith Cymwysterau Ewropeaidd (EQF) a fframweithiau cymwysterau cenedlaethol eraill (NQFs).

Mae'r gwaith hwn yn helpu dysgwyr, gweithwyr, cyflogwyr a chynghorwyr gyrfaoedd i ddeall sut mae sgiliau a chymwysterau yn cael eu cydnabod y tu hwnt i Gymru.

Yn 2020, cynhaliodd ColegauCymru arolwg a chynhyrchu adroddiad ar y defnydd o Gydnabod Dysgu Blaenorol (RPL) gydag ymfudwyr gorfodol yng Nghymru.

Cysylltwch

Cysylltwch Siân Holleran, ein Rheolwr Prosiect Rhyngwladol ac Ewropeaidd Siân Holleran sy'n arwain ar ein holl waith rhyngwladol ar ran ColegauCymru, am fwy o wybodaeth: Sian.Holleran@colegaucymru.ac.uk

Phil Whitney yw prif gyswllt ColegauCymru ar gyfer Cydnabod Dysgu Blaenorol mewn colegau addyg bellach yng Nghymru. Cysylltwch Phil i gael mwy o wybodaeth: Phil.Whitney@colegaucymru.ac.uk

Tudalennau Cysylltiedig

Cydnabod Dysgu Blaenorol (RPL) gydag ymfudwyr gorfodol Alignment of European Qualifications

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.