pexels-thisisengineering-3862627.jpg

Mae ColegauCymru yn gweithio mewn swyddogaeth gynghorol i Lywodraeth Cymru ar alinio'r Fframwaith Credyd a Chymwysterau i Gymru (CQFW) â'r Fframwaith Cymwysterau Ewropeaidd (EQF) a fframweithiau cymwysterau cenedlaethol eraill (NQFs).

Mae'r gwaith hwn yn helpu dysgwyr, gweithwyr, cyflogwyr a chynghorwyr gyrfaoedd i ddeall sut mae sgiliau a chymwysterau yn cael eu cydnabod y tu hwnt i Gymru.

Yn 2020, cynhaliodd ColegauCymru arolwg a chynhyrchu adroddiad ar y defnydd o Gydnabod Dysgu Blaenorol (RPL) gydag ymfudwyr gorfodol yng Nghymru.

Cysylltwch
Siân Holleran, ein Rheolwr Prosiect Rhyngwladol ac Ewropeaidd Siân Holleran sydd yn arwain ar ein holl waith rhyngwladol ar ran ColegauCymru. Cysylltwch â Siân i gael mwy o wybodaeth: Sian.Holleran@colegaucymru.ac.uk

Phil Whitney yw prif gyswllt ColegauCymru ar gyfer Cydnabod Dysgu Blaenorol mewn colegau addyg bellach yng Nghymru. Cysylltwch Phil i gael mwy o wybodaeth:Phil.Whitney@colegaucymru.ac.uk

Related Pages

Cydnabod Dysgu Blaenorol (RPL) gydag ymfudwyr gorfodol Alignment of European Qualifications

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.