#PodAddysgu - Golygfa darlun mawr o wahaniaethu

Mae’r podlediad hwn yn trafod rhai o beryglon gwahaniaethu ac yn archwilio sut y gall dealltwriaeth ehangach ohono arwain at ganlyniadau gwell i’n dysgwyr. Mae’n tynnu ar feddyliau Carol Ann Tomlinson ac eraill i ystyried ffyrdd o sicrhau bod pob dysgwr yn profi’r anawsterau dymunol sy’n arwain at welliant. Mae gwahaniaethu yn ymwneud yn fwy â mynd i'r afael â gwahanol gyfnodau dysgu myfyrwyr o ddechreuwyr i alluog i hyfedr yn hytrach na darparu gwahanol weithgareddau i wahanol (grwpiau o) fyfyrwyr yn unig.

Mae'r podlediad hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.