pexels-fauxels-3184465.jpg

Mae ColegauCymru yn falch o lofnodi Addewid Menopos yn y Gweithle Wellbeing of Women.

Menywod yw bron i hanner gweithlu’r DU, ond mae llawer yn teimlo eu bod yn cael eu gorfodi i leihau eu horiau gwaith, rhoi’r gorau i ddyrchafiadau a hyd yn oed roi’r gorau i’w swyddi oherwydd diffyg cymorth ar gyfer y menopos.

Dyna pam mae galw ar gyflogwyr i lofnodi Adduned Menopos yn y Gweithle a chymryd camau cadarnhaol i sicrhau bod pawb sy'n mynd drwy'r menopos yn cael eu cefnogi.

Rydym yn ymuno â mwy na 2,500 o gyflogwyr, gan gynnwys y BBC, Tesco a’r Post Brenhinol, i lofnodi’r addewid hwn.

Cefnogi menywod yn y gweithle

Rydym yn cefnogi Wellbeing of Women sydd eisiau dyfodol lle mae gan bob menyw fynediad at ofal iechyd a gwybodaeth gywir o ansawdd uchel.

Mae iechyd menywod yn parhau i gael ei danariannu a’i esgeuluso’n gronig gyda phroblemau fel gwaedu mislif trwm, endometriosis, anffrwythlondeb, camesgor a menopos yn cael effaith gorfforol ac emosiynol ddinistriol ar filiynau o bobl.

Mae Wellbeing of Women wedi ymrwymo i ddatblygu ymchwil sy’n torri tir newydd, darparu gwybodaeth arbenigol ac ymgyrchu dros driniaeth, gofal a chymorth gwell.

Beth mae hyn yn ei olygu i ColegauCymru

Drwy lofnodi’r addewid, rydym wedi ymrwymo i:

  • Gydnabod y gall y menopos fod yn broblem yn y gweithle a bod angen cymorth ar fenywod
  • Siarad yn agored, yn gadarnhaol ac yn barchus am y menopos
  • Cefnogi a hysbysu gweithwyr y mae'r menopos yn effeithio arnynt

Gwybodaeth Bellach 

Dysgwch fwy am Addewid Gweithle Menopos 

Rachel Rimanti, Rheolwr Swyddfa a Llywodraethu 
Rachel.Rimanti@ColegauCymru.ac.uk

 

 

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.