Galwad am wybodaeth - Cynigion Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23

Male learners working.jpg

Ymateb Ymgynghoriad

Pwyllgor Cyllid y Senedd
Dyddiad Cyflwyno: 26 Tachwedd 2021

Cododd ColegauCymru amrywiaeth o faterion gan gynnwys yr angen i sicrhau parhad cefnogaeth i raglenni a gefnogwyd yn flaenorol gan gyllid Ewropeaidd, pwysigrwydd cefnogi pob dysgwr i gyflawni ei botensial llawn, ac effaith anghymesur Covid19 ar y rheini yn y sector galwedigaethol, yn enwedig ar lefelau cymwysterau is, ac ar gyfer dysgwyr sydd eisoes yn agored i niwed oherwydd amddifadedd, amgylchiadau gartref neu anableddau dysgu.

Gwybodaeth Bellach

Cysylltwch â Chyfarwyddwr Polisi a Materion Cyhoeddus ColegauCymru, Dr Rachel Bowen, gydag unrhyw gwestiynau.
Rachel.Bowen@ColegauCymru.ac.uk

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.