A tribute to Aled Roberts

candle.jpeg

Mae staff, ac aelodau ColegauCymru yn drist o glywed am farwolaeth sydyn Aled Roberts. Fel Comisiynydd y Gymraeg, a chyn hynny fel Aelod Cynulliad, roedd Aled yn eiriolwr parod ac yn gyfaill parchus ac allweddol i’r sector addysg bellach.

Meddai Guy Lacey, Cadeirydd ColegauCymru:

“Rydym wedi ein syfrdanu ac yn drist iawn o weld colled Aled. Roedd ei ethos personol cryf a’i werthoedd gwasanaeth cyhoeddus ynghyd â chariad at y Gymraeg yn amlwg ym mhopeth a wnâi. Bydd cyfleoedd pellach i dalu teyrnged iddo, ond ar hyn o bryd rydym yn cydymdeimlo â’i wraig, Llinos a’r teulu i gyd.”

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.