#PodAddysgu - Addysgeg Safon Uwch

TeachPod banner.png

Yng Ngholeg Gŵyr, roeddem yn cydnabod bod y naid o TGAU i Safon Uwch yn enfawr i rai dysgwyr, yn enwedig y rhai a allai fod wedi cael profiad ysgol anffafriol neu nad oeddent, am resymau eraill, wedi cyrraedd eu potensial ac yn cyflawni’r gofynion mynediad ar gyfer Safon Uwch. Cynlluniwyd y rhaglen Safon Uwch Sylfaen i ddysgwyr gael y cyfle i gynyddu eu proffil TGAU, defnyddio’r flwyddyn i aeddfedu’n academaidd a rhoi eu hunain yn y sefyllfa orau i symud ymlaen i Safon Uwch neu raglen alwedigaethol Lefel 3, i gyd tra’n cael y profiad a’r rhyddid i astudio mewn amgylchedd coleg.

Mae'r podlediad yma ar gael yn Saesneg yn unig.

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.