Grwp Seneddol Hollbleidiol

pexels-louis-bauer-249360.jpg

Gwerth profiad rhyngwladol i bobl ifanc.

Ymchwiliad Grŵp Seneddol Hollbleidiol y Cyngor Prydeinig
Dyddiad Cyflwyno: 20 Mai 2021

Mae rhyngwladoli a phrofiadau rhyngwladol yn allweddol i ddatblygu sgiliau dysgwyr. Dylai datblygiad system addysg ryngwladol fod yn flaenoriaeth allweddol i sicrhau bod cymwysterau'n gadarn, bod arloesedd yn cael ei wella a bod pob dysgwr yn cael cyfleoedd i ddatblygu.

Gwybodaeth Bellach

Cysylltwch â Chyfarwyddwr Polisi a Materion Cyhoeddus ColegauCymru, Dr Rachel Bowen, gydag unrhyw gwestiynau.
Rachel.Bowen@ColegauCymru.ac.uk

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.