Cod a rheoliadau Anghenion Dysgu Ychwanegol wedi'u gosod yn y Senedd

Female learner with laptop.jpg

Yn dilyn blynyddoedd lawer o gynllunio, ymgynghori a gwaith caled o sawl sector, mae’r Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) a'r rheoliadau wedi'u gosod yn y Senedd yr wythnos hon. Yn dilyn sesiwn lawn yn ddiweddarach ym mis Mawrth, bydd y dogfennau pwysig hyn yn cael eu cyhoeddi cyn i'r system fynd yn fyw ym mis Medi 2021.
 
I golegau, y ddeddfwriaeth hon yw'r gyntaf o'i fath i effeithio ar y ffordd y maent yn gweithio. Dros y tair blynedd diwethaf, mae'r 13 sefydliad addysg bellach yng Nghymru wedi bod yn gweithio gyda'i gilydd tuag at sicrhau bod y ddarpariaeth a gynigir i bob person ifanc sydd ag anhawster dysgu a/neu anabledd yn sicrhau eu llwyddiant. Dros yr ychydig fisoedd nesaf, bydd ColegauCymru yn rhannu rhai o'r straeon ADY pwysicaf a fydd yn canolbwyntio ar sut y bydd y ddeddfwriaeth yn effeithio ar bobl ifanc yng Nghymru a'r ffyrdd y mae colegau'n paratoi i gyflawni eu dyletswyddau newydd.

Dywedodd Arweinydd Trawsnewid ADY ColegauCymru, Chris Denham,

“Mae colegau ADY wedi bod yn wirioneddol frwd dros drawsnewid ADY. Mae staff sefydliadau addysg bellach ledled Cymru eisoes wedi cofleidio'r newidiadau ac wedi gwneud cymaint o welliannau i'w darpariaeth ddysgu. Rwy’n hyderus y byddant yn parhau i ddarparu gwasanaeth o’r radd flaenaf i’w holl ddysgwyr.”

Gwybodaeth Bellach

Llywodraeth Cymru
Y Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r rheoliadau
Manylion ynghylch y gyfraith i helpu plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol.
2 Mawrth 2021
 

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.