Digwyddiad Aml-chwaraeon Addysg Bellach llwyddiannus arall!

duathlon runners.jpg

Ddoe, dychwelodd Digwyddiad Aml-chwaraeon Addysg Bellach cynhwysol ColegauCymru am ei bedwaredd flwyddyn! 

Wedi'i gynnal ym Mharc Gwledig Pen-bre ddydd Mercher 15 Mai 2024, roedd y Deuathlon Tri Active Cymru (TAC) (Rhedeg 1km / Beic 4km / Rhedeg 1km), a gynlluniwyd ar gyfer pob gallu a lefel ffitrwydd, yn gyfle i 400 o ddysgwyr ac mewn lleoliadau addysg bellach gymryd rhan yn eu gweithgareddau. digwyddiad aml-chwaraeon cyntaf. Gyda dros 40% o gyfranogwyr ag anghenion dysgu ychwanegol, roedd y deuathlon hwn yn wirioneddol yn darparu agwedd gwbl gynhwysol a hwyliog at chwaraeon a gweithgaredd mewn addysg bellach. 

Meddai Rob Baynham, Rheolwr Prosiect Chwaraeon a Lles Actif ColegauCymru, 

“Roedd yn wych gweld cymaint o ddysgwyr a staff yn cymryd rhan yn y ddeuathlon cynhwysol ddoe. Bellach yn ei bedwaredd flwyddyn, a chyda chynlluniau ar y gweill i ehangu i Ogledd a De-ddwyrain Cymru, mae’r digwyddiad yn mynd o nerth i nerth. Mae’n galonogol gweld ein colegau yn cydnabod gwerth cefnogi eu dysgwyr i gadw’n ffit ac yn actif.” 

Cafodd grwpiau o ddysgwyr o Goleg Sir Gâr a Choleg Gŵyr Abertawe hefyd eu hyfforddi gan Triathlon Cymru fel marsialiaid gwirfoddol ar gyfer y digwyddiad, gan roi profiad gwerthfawr iddynt o amgylch gweithgaredd aml-chwaraeon. 

Roedd yn bleser gennym groesawu Coleg Penybont, Coleg Sir Gâr, Coleg y Cymoedd, Coleg Gŵyr Abertawe, Grŵp Colegau NPTC, Coleg Sir Benfro, Coleg Merthyr Tudful a Choleg Walsall i’r digwyddiad. 

Canlyniadau 

Deuathlon Lawn - Ras 5km / Beic 20km / Ras 2.5km 

Ras Agored - Dysgwyr 

 • 1af - Sion Jones, Coleg Sir Gâr 

 • 2il - Evan Davies, Coleg Gŵyr Abertawe 

 • 3ydd - Bradley Follos, Coleg Walsall 

Ras Merched - Dysgwyr 

 • 1af - Eva Davies, Coleg Sir Gâr 

 • 2il - Hollie Joyce, Coleg Walsall 

 • 3ydd - Emily Golding, Coleg Walsall 

Ras Agored - Staff 

 • 1af - Martin Flear, Coleg Sir Gâr 

 • 2il - Tom Snelgrove, Coleg Sir Gâr 

 • 3ydd - Carwyn Jones, Coleg Gŵyr Abertawe 

Ras Merched - Staff 

 • 1af - Jess O’Driscoll, Coleg Gŵyr Abertawe 

 • 2il - Laura Borelli, Coleg Gŵyr Abertawe 

 • 3ydd - Carolyn Thomas, ColegauCymru 

Rydym yn ddiolchgar am y gefnogaeth barhaus gan Lywodraeth Cymru, Coleg Sir Gâr, Triathlon Cymru, Beicio Cymru, Chwaraeon Anabledd Cymru, AoC Sport a Chyngor Sir Caerfyrddin, wrth gyflwyno’r digwyddiad hwn. 

Llongyfarchiadau i bawb am ddiwrnod ffantastig! 

Gwybodaeth Bellach 

Triathlon Cymru 

Tri Active Cymru 

Rob Baynham, Rheolwr Prosiect Chwaraeon a Lles Actif 
Rob.Baynham@ColegauCymru.ac.uk  

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.