Gwell ymgysylltiad sgiliau a busnes

Rydym yn galw ar Lywodraeth nesaf Cymru i sicrhau bod cynllunio sgiliau cwmnïau a chymorth busnes yn cael eu cysylltu â'u cydgysylltu’n fwy cyson mewn amgylcheddau ffisegol a rhithiol, i wella elfen sgiliau gwasanaeth Busnes Cymru trwy adeiladu cysylltiadau agosach ag addysg bellach, sefydlu Canolfan Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol i wella proffesiynoldeb deuol, cryfhau cydweithredu rhwng busnes a sefydliadau addysg bellach a chefnogi cymhwysiad ymarferol arloesedd ac ailasesu effaith Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol, y Bwrdd Cynghori Prentisiaethau a Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru.

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.