Dathlu colegau addysg bellach yn Wythnos #CaruEinColegau

LoveOurColleges Square Logo - Welsh.png

Mae #CaruEinColegau yn wythnos lle rydym yn dathlu gwaith da ein colegau addysg bellach. O ddydd Llun 19 Hydref - dydd Gwener 23 Hydref 2020 rydym yn gwahodd colegau o bob rhan o Gymru i rannu enghreifftiau o'u gwaith gwych - yn cefnogi dysgwyr yn eu hastudiaethau, wrth wneud cyfraniad gwerthfawr i'r economi leol neu wrth fynd gam ymhellach i gefnogi'r gymuned yn eu milltir sgwâr.

Peidiwch byth yn fwy felly mae angen i ni hyrwyddo'r gwerth y mae ein colegau addysg bellach yn ei gynnig i'n dysgwyr, staff a chymunedau nag yn awr!

Cymryd Rhan
I fanteisio ar yr wythnos o ddathlu hon, rydyn ni'n gwahodd colegau i rannu manylion yr holl bethau mae dysgwyr a staff wedi bod yn ei wneud, p'un a yw hynny mewn blog, astudiaeth achos, ffotograffau, dyfyniadau neu fideos.

Rhannwch, hoffwch a phostiwch #CaruEinColegau

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.