Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ColegauCymru

pexels-luis-quintero-2774556.jpg

Dyma hysbysiad y cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ColegauCymru ar ddydd Mercher 15 Mehefin 2022, i dderbyn yr adroddiad blynyddol. 

Anfonir apwyntiad calendr, gyda phapurau a manylion pellach ar gyfer y cyfarfod os ydych chi'n rhanddeiliad cyfredol. 

Dyddiad: Dydd Mercher 15 Mehefin 2022
Amser: 6:30yh
Lleoliad: Coleg Sir Benfro

Gwybodaeth Bellach 

Cysylltwch Lucy Hopkins gydag unrhyw gwestiynau: Lucy.Hopkins@colegaucymru.ac.uk 

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.