ColegauCymru yn dathlu cyrraedd Rhestr Fer Gwobrau Prentisiaethau

AAC 2020 Homepage Banner 2000x250 (004).jpg

Mae ColegauCymru yn dathlu ein colegau yn cyrraedd y rownd derfynol mewn chwe chategori ar gyfer Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2021. 

Gyda chofnodion o gategorïau gan gynnwys Dysgwr y Flwyddyn - Hyfforddeiaethau (Ymgysylltu), Dysgwr y Flwyddyn - Hyfforddeiaethau (Lefel 1), Prentis Sylfaen y Flwyddyn, Prentis y Flwyddyn, Prentis Uwch y Flwyddyn a Doniau’r Dyfodol, rydym yn falch bod ymdrechion dysgwyr o Goleg Gwent, Coleg Sir Benfro, Grŵp Colegau NPTC, Coleg Cambria, Coleg y Cymoedd a Choleg Penybont yn cael eu dathlu. 

Dywedodd Dr Barry Walters, Pennaeth Coleg Sir Benfro, sy'n cadeirio Grŵp Strategol WBL ColegauCymru,

“Mae Gwobrau Prentisiaethau Llywodraeth Cymru yn gydnabyddiaeth i’w chroesawu o werth rhaglenni prentisiaeth yma yng Nghymru. Wrth i ni ddod allan o gyfnod arbennig o heriol, rydyn ni wrth ein bodd bod gwaith caled dysgwyr, ymarferwyr a busnesau yn cael y gydnabyddiaeth maen nhw mor haeddiannol ohoni." 

Bydd y digwyddiad rhithiol hwn yn cael ei gynnal ddydd Iau 17 Mehefin a bydd yn arddangos cyflawniadau rhagorol dysgwyr ysbrydoledig Cymru, cyflogwyr llwyddiannus ac ymarferwyr dysgu ymroddedig sydd wedi mynd yr ail filltir yn ystod y cyfnod digynsail hwn. Bydd y gwobrau’n cydnabod talent ac ymrwymiad parhaus y rhai sy’n cyfrannu at lwyddiant rhaglenni Cyflogadwyedd a Phrentisiaethau Llywodraeth Cymru. 

Ychwanegodd Prif Weithredwr ColegauCymru Iestyn Davies,

“Mae prentisiaethau yn ac yn parhau i fod yn offeryn gwerthfawr, nid yn unig i ddysgwyr ond i adferiad economaidd a ffyniant Cymru mewn byd ôl-Covid. Mae'n galonogol gweld rhaglenni dysgu seiliedig ar waith yn cael eu dathlu fel hyn.” 

Gwybodaeth Bellach

Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2021
 

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.