Trefniadau asesu: is-ddeddfwriaeth yn deillio o Ddeddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021

ben-mullins-oXV3bzR7jxI-unsplash (2).jpg

Ymateb Ymgynghoriad

Llywodraeth Cymru
Dyddiad Cyflwyno:
31 Hydref 2021

Mae ColegauCymru yn tynnu sylw at yr angen i ystyried trefniadau darpariaeth ar gyfer pobl ifanc 14-16 oed mewn lleoliadau addysg bellach fel rhan o'r ymgynghoriad yn ogystal ag ystyried cefnogaeth ar gyfer trosglwyddo rhwng camau addysg yn ehangach.

Gwybodaeth Bellach

Cysylltwch â Chyfarwyddwr Polisi a Materion Cyhoeddus ColegauCymru, Dr Rachel Bowen, gydag unrhyw gwestiynau.
Rachel.Bowen@ColegauCymru.ac.uk

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.