ColegauCymru yn cefnogi cyflwyniad maniffesto Llafur ERS Cymru

Mae ColegauCymru yn falch o gefnogi ceisiadau ERS Cymru o flaen Etholiadau Senedd y flwyddyn nesaf.

Rydym yn croesawu’n benodol y weledigaeth o weithio tuag at Senedd gryfach a mwy amrywiol, a’r gydnabyddiaeth o bwysigrwydd gwella addysg wleidyddol pobl ifanc yng Nghymru - yn enwedig yng nghyd-destun deddfau newydd sy’n gostwng yr oedran pleidleisio ar gyfer Etholiadau Senedd 2021.

Dywedodd Dr Rachel Bowen, Cyfarwyddwr Polisi a Materion Cyhoeddus,

“Rydym yn croesawu’r symudiad i bobl ifanc 16 a 17 oed gael y cyfle i chwarae rhan weithredol yng nghyfeiriad eu dyfodol gan obeithio y byddant yn bachu ar y cyfle i leisio eu barn.”

Mae ColegauCymru yn edrych ymlaen at weithio gydag ERS Cymru i annog niferoedd cynyddol o bobl o bob oed i chwarae eu rhan mewn cymdeithas sifil a gyda'i gilydd i lunio dyfodol cadarnhaol a chynhwysol i Gymru.

Gwybodaeth Bellach

ERS Cymru: Maniffesto ar gyfer Democratiaeth
Senedd sy'n Gweithio i Gymru

Llun gan Julian Nyča / CC BY-SA

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.