ColegauCymru yn annog y Gweinidog Addysg i anrhydeddu ei hymrwymiad i gydraddoldeb mewn tal

Rydym yn croesawu’n ofalus gyhoeddiad heddiw gan y Gweinidog Addysg ar ei chynigion ar gyfer cynyddu cyflog athrawon ac rydym yn ei hannog i anrhydeddu ei hymrwymiad hir-sefydlog i gydraddoldeb mewn tal yn y sector addysg bellach.

Erys pryderon ynghylch cyllid ychwanegol
Mae ColegauCymru hefyd yn croesawu addewid Llywodraeth Cymru o gronfa sgiliau a swyddi gwerth £40m i gefnogi pawb i ddod o hyd i waith, addysg neu hyfforddiant. Fodd bynnag, rydym yn parhau i fod yn bryderus ynghylch diffyg eglurder am gyllid y gofynnir amdano i alluogi colegau i gynnig addysgu wyneb yn wyneb yn ddiogel yn y tymor newydd.

Ni chytunwyd eto ar arian ychwanegol y gofynnwyd amdano i ddychwelyd dysgwyr i gampysau coleg yn ddiogel o fis Medi. Gyda dechrau'r flwyddyn academaidd newydd llai na 5 wythnos i ffwrdd, mae angen dybryd i gytuno ar hyn, a gwobrwyo'n briodol ein staff gweithgar a fydd yn cyflawni'r addewidion a wnaed gan Lywodraeth Cymru.

Dywedodd Iestyn Davies, Prif Weithredwr ColegauCymru,

“Rydym yn croesawu’n ofalus gyhoeddiad heddiw gan y Gweinidog. Rhaid i gydraddoldeb cyflog ar gyfer y sector addysg bellach barhau i fod yn flaenoriaeth a rhaid cytuno ac anrhydeddu addewidion o gyllid ychwanegol cyn gynted â phosibl”.

Ychwanegodd Cadeirydd ColegauCymru a Phrif Weithredwr Grŵp Llandrillo Menai, Dafydd Evans,

“Rydym yn galonogol gan y gydnabyddiaeth y mae'r llywodraeth yn ei rhoi i'r sector addysgu, yn enwedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn. Rydym yn edrych ymlaen at weld y Gweinidog yn troi ei haddewid am gyllid ychwanegol a’i hymrwymiad i dalu cydraddoldeb yn realiti fel y bydd y sector addysg bellach hefyd yn derbyn y gydnabyddiaeth y mae’n ei haeddu”.

Gwybodaeth bellach
Cefnogi cyflogaeth a hyfforddiant yng Nghymru
Y Gweinidog Addysg yn cynnig dyfarniad cyflog o 3.1% i bob athro

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.