Staff Coleg Caerdydd a’r Fro wedi ymgolli mewn dysgu Cymraeg gydag arhosiad preswyl

CAVCstaff.jfif

Mae staff Coleg Caerdydd a’r Fro wedi mwynhau arhosiad preswyl gwych yn ddiweddar yn canolbwyntio ar ddatblygu eu sgiliau Cymraeg.

Wedi’i lleoli ar lan llyn prydferth Tegid ger y Bala yng Ngogledd Cymru, mae Canolfan Gweithgareddau Awyr Agored yr Urdd Glan-llyn yn darparu ystod o gyfleoedd dydd a phreswyl i blant ac oedolion fel ei gilydd ymdrochi yn yr iaith Gymraeg.

Dywedodd Cydlynydd Cwricwlwm Cymraeg Coleg Caerdydd a’r Fro, Nicola Buttle,

“Roeddem yn falch iawn o dderbyn croeso cynnes gan Llinos a’i thîm yng Nglan-llyn a chawsom gyfle i ddatblygu sgiliau Cymraeg ar gyfer y gweithle gydag amrywiaeth o weithgareddau hwyliog.”

Mwynhaodd y Grŵp daith 2 filltir olygfaol a chlywed am chwedlau a hanes Cymru ar ben y Garth Bach. Roedd canu Cymraeg o gwmpas y tân hefyd!

Nod Cynllun Cymraeg Gwaith yw datblygu sgiliau Cymraeg yn y gweithle. Yn ystod y flwyddyn, mae hyd at 700 o staff o’r sectorau Addysg Bellach ac Uwch ledled Cymru wedi cael y cyfle i ddysgu Cymraeg o dan y Cynllun.

Ychwanegodd Cydlynydd Cymraeg Gwaith ColegauCymru, Nia Brodrick,

“Mae hwn yn brosiect gwych. Bellach yn ei phumed flwyddyn, gan roi cyfle i staff y sector addysg bellach wella eu sgiliau Cymraeg mewn amrywiaeth o ffyrdd, wedi’u teilwra i anghenion unigol.”

Gwybodaeth Bellach

Os hoffech ymuno â Chynllun Cymraeg Gwaith eich coleg, cysylltwch ag Adnoddau Dynol, eich Rheolwr y Gymraeg neu e-bostiwch Nia Brodrick.

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.