VocTalk Adeiladu - Sion Eurig Davies

Gyda'r nod o ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf, gwahoddir y rhai sy'n astudio cymwysterau galwedigaethol mewn colegau ledled Cymru.

Mae #VocTalks yn weminarau byr, pwnc-benodol sydd wedi'u cynllunio'n benodol ar gyfer dysgwyr coleg. Rhoddir cyfle i fyfyrwyr sgwrsio â chyn-ddysgwyr sydd bellach yn gweithio yn eu dewis faes gyda’r cyfle i ofyn cwestiynau iddynt.

Ar ôl dechrau ar Brentisiaeth Gwaith Saer, mae Sion bellach yn Rheolwr Gwaith i’r darparwr tai cymdeithasol, Adra. Darganfyddwch sut mae prentisiaethau wedi ei helpu i ddatblygu ei yrfa.

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.