Covid19 a Dysgu Seiliedig ar Waith mewn sefydliadau addysg bellach yng Nghymru

Student Carpenter.jpg

Rydym yn edrych ar sut mae Fforwm Penaethiaid ColegauCymru’n gweithio'n rhagweithiol gyda chydweithwyr Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill i gefnogi'r sector Dysgu yn Seiliedig ar Waith yn ystod yr amser ansicr hwn.

Mae'r briff hwn wedi'i gynllunio i helpu rhanddeiliaid i ddeall y sefyllfa y mae darparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith yn y sector addysg bellach yng Nghymru yn ymateb i'r pandemig, gan weithio i sicrhau’r gorau i’r dysgwyr hynny sy'n ymgymryd â phrentisiaethau a hyfforddiaethau.
 

Darllenwch y briff

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.