Covid-19 a Dysgu Seiliedig ar Waith (DSW) mewn Sefydliadau Addysg Bellach (AB) yng Nghymru

Mae ColegauCymru wedi cynhyrchu briff byr i helpu ein rhanddeiliaid i ddeall y sefyllfa y mae darparwyr WBL yn y sector Addysg Bellach yng Nghymru yn ei chymryd wrth ymateb i'r pandemig hyd yma, a pha gamau y mae Fforwm Penaethiaid ColegauCymru wedi'u cymryd i weithio gyda Llywodraeth Cymru a sefydliadau eraill, er mwyn sicrhau’r gorau i brentisiaid a'r rhai sy'n ymgymryd â hyfforddeiaethau.

Darllenwch y briff

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.