Covid19 a'r sector Addysg Bellach yng Nghymru

Mae ColegauCymru wedi cynhyrchu briff byr i helpu ein rhanddeiliaid i ddeall y sefyllfa y mae sefydliadau Addysg Bellach (AB) yng Nghymru yn ei chymryd mewn ymateb i'r pandemig hyd yn hyn, a pha gamau y mae Fforwm Penaethiaid ColegauCymru wedi'u cymryd i weithio gyda Llywodraeth Cymru a sefydliadau eraill, er mwyn sicrhau’r gorau i ddysgwyr ôl-16 ledled y wlad.

Darllenwch y briff

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.