Canllawiau Cwricwlwm Cymru ar gyfer Gyrfaoedd a Phrofiadau sy'n Gysylltiedig â Gwaith

home-learning.jpg

Canllawiau Cwriwlwm i Gymru ynghylch Profiadau sy’n Gysylltiedig â Gyrfaoedd a Gwaith (CWRE)

Llywodraeth Cymru
Dyddiad Cyflwyno: 16 Gorffennaf 2021

Mae angen mwy o gydlyniant rhwng ysgolion a'r sector addysg. Er bod gan ysgolion gwricwlwm cenedlaethol, ni ddylid gadael addysg bellach ar ôl a dylid ystyried sicrhau bod CWRE yn rhan annatod o fywyd coleg.

Gwybodaeth Bellach

Cysylltwch â Chyfarwyddwr Polisi a Materion Cyhoeddus ColegauCymru, Dr Rachel Bowen, gydag unrhyw gwestiynau.
Rachel.Bowen@ColegauCymru.ac.uk

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.