#PodAddysgu - Defnyddio sylwadau llais (Mote) i gefnogi dysgu ac addysgu

TeachPod banner.png

Trafodaeth yn amlygu manteision ychwanegu sylwadau llais Mote i ddogfennau Google er mwyn personoleiddio adborth ar gyfer y dysgwyr. Supporting Resource

Adnodd Cefnogol

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.