Cod Ymarfer drafft ar gyfer Safonau'r Gymraeg

element5-digital-jCIMcOpFHig-unsplash.jpg

Cod Ymarfer drafft ar gyfer Safonau'r Gymraeg

Comisiynydd y Gymraeg
Dyddiad Cyflwyno:
12 Mawrth 2021

Croesawodd ColegauCymru yr eglurhad ychwanegol yn y Cod drafft wrth ddarparu cymorth i gyrff wrth wneud trefniadau i sicrhau cydymffurfiad â'r safonau y mae angen iddynt eu bodloni.

Gwybodaeth Bellach

Cysylltwch â Chyfarwyddwr Polisi a Materion Cyhoeddus ColegauCymru, Dr Rachel Bowen, gydag unrhyw gwestiynau.
Rachel.Bowen@ColegauCymru.ac.uk

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.