Galluogi adnewyddu mewn addysg bellach

Galluogi Adnewyddu: Addysg Bellach a Datblygu Dinasyddiaeth, Galwedigaethau a Chymunedau Busnes Gwell yng Nghymru

Yn ôl yn 2019, cysylltodd ColegauCymru â thîm o ymchwilwyr o fri rhyngwladol ar draws ystod o feysydd i archwilio’r rôl y gallai Addysg Bellach ei chwarae yn nyfodol datblygiad cymdeithasol ac economaidd Cymru. Addaswyd y prosiect i fynd i'r afael â'r pandemig sy'n parhau i ddatblygu.
 
Mae'r adroddiad sy'n deillio o hyn, sy'n ymdrin â themâu gwell dinasyddiaeth, galwedigaethau a chymunedau busnes, yn creu darllen diddorol. Mae'r camau a awgrymir yn seiliedig ar sut y gallai Addysg Bellach ddefnyddio ei arbenigedd addysgol a sefydliadol i gynorthwyo i ddiwygio'r galw am lafur. Yn benodol, mae angen iddo chwarae rhan fwy gweithredol wrth adeiladu galwedigaethau newydd a bod yn chwaraewr gweithredol wrth ddod â'r holl chwaraewyr perthnasol at ei gilydd i helpu i adfywio a chryfhau cymunedau busnes lleol.

Mae’r tîm ymchwil - yr Athro John Buchanan, Dr Mark Lang, yr Athro Caroline Lloyd, Dr Bruce Smith, yr Athro Karel Williams a'r Athro Julie Froud yn cyflwyno canlyniadau'r ymchwil ac yn edrych i'r dyfodol.

Darllen Adroddiad

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.