Hawl dysgwyr a staff i lesiant

Mae ColegauCymru yn galw am nifer o wahanol gamau i helpu i flaenoriaethau iechyd meddwl a chorfforol yn y sector addysg bellach. Bydd ‘dull coleg cyfan’ yn sicrhau bod gan bawb fynediad at gymorth o ansawdd uchel ac y gellir rhannu arfer gorau yn iawn. Rydym am adeiladu cymuned coleg sy'n gydnerth yn emosiynol ac yn gorfforol lle mae pawb yn cael eu hannog i fod yn egnïol yn gorfforol a lle mae cyllid tymor hir yn cefnogi hyn. Rydym hefyd yn gofyn i Lywodraeth Gymru nesaf sicrhau bod cyllid ar gyfer iechyd meddwl yn cwmpasu'r sector addysg gyfan, gan gynnwys dysgu yn y gwaith. Ac yn olaf, rydym am gadw'r rhannau da o ddysgu ar-lein a gweithio lle bynnag y gallwn, er budd gorau dysgwyr a staff.

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.