Gweithdrefnau Disgyblu CGA

Faceless young female writing.png

Gweithdrefnau disgyblu diwygiedig CGA

Cyngor y Gweithlu Addysg
Dyddiad Cyflwyno:
9 Mai 2021

Cefnogodd ColegauCymru gynigion CGA ar Orchymyn 2021 Cyngor y Gweithlu Addysg (Gorchmynion Atal Dros Dro) (Swyddogaethau Ychwanegol) (Cymru), gan nodi'r angen i sicrhau bod gan nifer ddigonol o staff y sgiliau iaith Cymraeg gofynnol i allu cynnal pob agwedd ar yr ISO Gweithdrefnau trwy'r Gymraeg ac i'r rhai yr effeithir arnynt gael eu gwneud yn ymwybodol o'r cyfle i ddefnyddio'r Gymraeg.

Gwybodaeth Bellach

Cysylltwch â Chyfarwyddwr Polisi a Materion Cyhoeddus ColegauCymru, Dr Rachel Bowen, gydag unrhyw gwestiynau.
Rachel.Bowen@ColegauCymru.ac.uk

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.