Dyfodol TGAU

Male hands with pen and paper.png

Ceisio barn ar ba bynciau ddylai fod ar gael fel TGAU

Cymwysterau Cymru
Dyddiad Cyflwyno:
9 Ebrill 2021

Mae angen rhoi mwy o ystyriaeth i effaith y cynigion ar gyfer TGAU newydd ar y sector ôl-16 a gallu dysgwyr i symud ymlaen i astudio ymhellach, cyflogaeth neu hunangyflogaeth. Mae'n ymddangos nad yw effaith y cynigion ar ail-sefyll TGAU Mathemateg, Cymraeg neu Saesneg yn benodol wedi cael yr ystyriaeth angenrheidiol. Mae goblygiadau pellgyrhaeddol i ddiwygio'r system TGAU.

Gwybodaeth Bellach

Cysylltwch â Chyfarwyddwr Polisi a Materion Cyhoeddus ColegauCymru, Dr Rachel Bowen, gydag unrhyw gwestiynau.
Rachel.Bowen@ColegauCymru.ac.uk

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.