#PodAddysgu - Ffactor model y OOOO

TeachPod banner.png

Lluniwyd model y OOOO gan Dr Lesley Taylor fel ffordd o annog a galluogi dysgwyr i adrodd eu stori. I fod yn werth ei ddweud - mae angen ffactor OOOO ar bob stori. Dyma beth mae’r 4 O’s hynny yn ei gynrychioli. Amcan, beth oedd y nod? Rhwystr, pa heriau a wynebwyd? Cyfleoedd, pa ffyrdd amgen o lwyddo a ddangosodd? Canlyniad, beth a gyflawnwyd neu a ddysgwyd?

Mae hwn yn ddull defnyddiol o hunanasesu sy'n ymwneud â phrosiectau ymarferol y mae dysgwyr wedi gweithio arnynt ond gall dysgwyr ei ddefnyddio hefyd i baratoi ar gyfer y mathau o gwestiynau y gallant eu hwynebu yn ystod cyfweliadau ar gyfer lleoedd Prifysgol.

Adnodd Cefnogol

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.