#PodAddysgu - Jamboard - Dysgu Cydweithredol

TeachPod banner.png

Bydd y podlediad hwn yn rhoi cipolwg i'r gwrandawr ar amgylchedd dysgu rhyngweithiol a chydweithredol Jamboard! Mae hwn yn arf gwych ar gyfer annog ymgysylltiad dosbarth llawn trwy blatfform ar y cyd, creadigol sy’n cael ei arwain gan gyfoedion.

Mae'r podlediad hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.