Anghydraddoldebau iechyd meddwl

Senedd - Julian Nyča - CC BY-SA.jpg

Ymateb Ymgynghori

Llywodraeth Cymru
Dyddiad Cyflwyno:
24 Chwefror 2022

Cododd ColegauCymru ein galwad blaenorol am gyllid tymor hirach ac i sicrhau bod yr holl bolisïau a strategaethau iechyd meddwl yn gydlynol ar draws pob lleoliad addysgol, gan gynnwys dysgu seiliedig ar waith. Rydym hefyd yn rhan o ymateb ychwanegol, ynghyd â Phrifysgolion Cymru, UCM Cymru ac eraill, yn tynnu sylw at set o egwyddorion arweiniol y dylai Llywodraeth Cymru eu mabwysiadu wrth wneud penderfyniadau am gyllid iechyd meddwl ar gyfer addysg ôl-16 yn y dyfodol.

Gwybodaeth Bellach

Cysylltwch â Chyfarwyddwr Polisi a Materion Cyhoeddus ColegauCymru, Dr Rachel Bowen, gydag unrhyw gwestiynau.
Rachel.Bowen@ColegauCymru.ac.uk

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.