Cymorth Iechyd Meddwl mewn Addysg Uwch

mental-health.jpg

Ymateb Ymgynghori

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
Dyddiad Cyflwyno: 7 Tachwedd 2022

Fe wnaethom dynnu sylw at y ffaith bod y rhan fwyaf o golegau AB yng Nghymru yn darparu rhyw fath o ddarpariaeth AU, ac efallai bod gan y dysgwyr hyn anghenion gwahanol i ddysgwyr AB traddodiadol. Croesewir cyllid a dderbynnir gan y sector, ond rhaid i hyn barhau ar ôl covid. Rhaid hefyd ystyried pontio o ysgol i goleg a choleg i AU/gweithle ynghyd â darparu mynediad i wasanaethau iechyd meddwl trwy gyfrwng y Gymraeg.

Gwybodaeth Bellach

Cysylltwch â Swyddog Polisi ColegauCymru, Amy Evans, gydag unrhyw gwestiynau.
Amy.Evans@ColegauCymru.ac.uk

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.