Cynllun Gweithredu Strategol ar gyfer Urddas Mislif

actionplan.jpeg

Ymateb Ymgynghori

Llywodraeth Cymru
Dyddiad Cyflwyno:
12 Ionawr 2022

Mae ColegauCymru yn cefnogi Cynllun Gweithredu Strategol Urddas Mislif Llywodraeth Cymru, mae'n falch o weld ymgysylltiad â'r sector Addysg Bellach, ac mae'n nodi rhai meysydd lle gallai hyn gael ei gryfhau.

Gwybodaeth Bellach

Cysylltwch â Chyfarwyddwr Polisi a Materion Cyhoeddus ColegauCymru, Dr Rachel Bowen, gydag unrhyw gwestiynau.
Rachel.Bowen@ColegauCymru.ac.uk

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.