Blaenoriaethau ar gyfer Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai y Senedd

Senedd - Julian Nyča - CC BY-SA.jpg

Blaenoriaethau Strategol

Blaenoriaethau ar gyfer y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai y Senedd
Dyddiad Cyflwyno: 17 Medi 2021

Mae ColegauCymru yn annog y Pwyllgor i archwilio effeithiolrwydd defnyddio awdurdodau lleol fel sianelau ar gyfer darparu arian yn lle cronfeydd Ewropeaidd, yn enwedig o ran sgiliau a hyfforddiant. Dros y tymor hir, dylai'r Pwyllgor hefyd werthuso sut mae'r Cyd-bwyllgorau Corfforaethol newydd yn gweithredu'n ymarferol, gan ganolbwyntio ar eu gweithgareddau lles economaidd, ac ystyried y cysylltiad rhwng addysg, sgiliau a lles economaidd.

Gwybodaeth Bellach

Cysylltwch â Chyfarwyddwr Polisi a Materion Cyhoeddus ColegauCymru, Dr Rachel Bowen, gydag unrhyw gwestiynau.
Rachel.Bowen@ColegauCymru.ac.uk

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.