Cynigion ar gyfer cymwysterau Lletygarwch ac Arlwyo newydd

Catering learners.jpg

Ymateb Ymgynghoriad

Cymwysterau Cymru

Dyddiad cyflwyno: 2 Mehefin 2023

Mae ColegauCymru ar y cyfan yn gefnogol i ddarparwyr gael mwy o elfen o ddewis i’w galluogi i ymateb i anghenion dysgwyr a chyflogwyr, felly mae hyn yn codi pryderon am y cynnig i gyfyngu ar y farchnad. Fodd bynnag, os gwneir y penderfyniad i gyfyngu ar y farchnad yna mae’n bwysig bod unrhyw ddiwygiadau’n cael eu gweithredu’n ofalus a bod proses adolygu glir yn cael ei rhoi ar waith i ddeall effaith unrhyw newidiadau ar ddysgwyr, cyflogwyr a darparwyr.

Gwybodaeth Bellach

Cysylltwch â Swyddog Polisi ColegauCymru, Amy Evans, gydag unrhyw gwestiynau.
Amy.Evans@ColegauCymru.ac.uk

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.