Cais am Ddyfynbris: Adolygiad o Arweinyddiaeth mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol

Faceless young female writing.png

Mae ColegauCymru/Fforwm Services Limited yn gwahodd ceisiadau gan sefydliadau sydd â gwybodaeth am y sector AHO yng Nghymru i gynnal adolygiad o arweinyddiaeth yn y sector Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (AHO).

Gyda chymorth Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol Cymru (NAEL), mae ColegauCymru yn ceisio cynnal adolygiad manwl o arweinyddiaeth yn y sector AHO; a darparu cyfres o argymhellion annibynnol a all lywio dull strategol o gefnogi datblygiad arweinwyr ac arweinwyr mewn AHO.

Dylid cyflwyno cynigion trwy e-bost i kelly.edwards@colegaucymru.ac.uk erbyn 5.00yp ddydd Llun 14 Chwefror 2022. Mae tîm y prosiect yn croesawu ymholiadau ynghylch y dyfynbris hwn hyd at ddydd Llun 7 Chwefror 2022. Ni fydd unrhyw ohebiaeth nac ymholiadau yn cael sylw yn ystod y cyfnod lle mae penderfyniad contract yn cael ei wneud.

Cais am Ddyfynbris: Adolygiad o Arweinyddiaeth mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (AHO)

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.