Llunio Dyfodol Cymru

Working together.jpg

Llunio Dyfodol Cymru: Defnyddio Dangosyddion Cenedlaethol a cherrig milltir i fesur cynnydd ein Cenedl

Llywodraeth Cymru
Dyddiad Cyflwyno: 25 Hydref 2021

Mae ColegauCymru yn gefnogol i lawer o'r cerrig milltir arfaethedig, yn enwedig y rhai sy'n ymwneud â chymwysterau a chyflogaeth. Mae angen targedu gweithredu’n deg ar draws grwpiau i sicrhau nad yw’r rhai mwyaf difreintiedig yn cael eu hesgeuluso wrth geisio cyrraedd cerrig milltir a thargedau.

Gwybodaeth Bellach

Cysylltwch â Chyfarwyddwr Polisi a Materion Cyhoeddus ColegauCymru, Dr Rachel Bowen, gydag unrhyw gwestiynau.
Rachel.Bowen@ColegauCymru.ac.uk

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.