Partneriaethau Cymdeithasol

Faceless students in college grounds.jpg

Ymgynghoriad ar y Bil drafft

Cymwysterau Cymru
Dyddiad Cyflwyno:
22 Ebrill 2021

Roedd ColegauCymru yn fodlon ar y cyfan â llawer o'r cynigion yn y Bil drafft ond pwysleisiodd yr angen am gymesuredd a rhesymoldeb i lywio'r dull gweithredu. Mae hyn yn hanfodol er mwyn i'r ddeddfwriaeth fod yn effeithiol, sicrhau cydymffurfiaeth, ac er mwyn osgoi biwrocratiaeth a dyblygu diangen.

Gwybodaeth Bellach

Cysylltwch â Chyfarwyddwr Polisi a Materion Cyhoeddus ColegauCymru, Dr Rachel Bowen, gydag unrhyw gwestiynau.
Rachel.Bowen@ColegauCymru.ac.uk

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.