Blaenoriaethau Strategol am Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

pexels-mentatdgt-1569076 2.jpg

Blaenoriaethau Strategol

Blaenoriaethau ar gyfer Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Senedd
Dyddiad Cyflwyno: 17 Medi 2021

Mae ColegauCymru yn galw ar y Pwyllgor newydd i archwilio ystod o bynciau. Yn y tymor byr mae'r rhain yn cynnwys y Comisiwn arfaethedig ar gyfer Addysg Drydyddol ac Ymchwil ac Effaith Covid ar asesu a graddio, mewn perthynas â chanlyniadau yn 2022.

Dros y tymor hir, dylai'r Pwyllgor ymchwilio i fater cystadlu ar gyfer dysgwyr ôl-16; codi oedran ymgysylltu gorfodol ag addysg neu hyfforddiant i 18; sgiliau technegol uwch ac adolygiad posib o Gymwysterau Cymru; proffesiynoldeb deuol; ac yn bwysig, effaith y Cwricwlwm Newydd i Gymru ar addysg ôl-16.

Gwybodaeth Bellach

Cysylltwch â Chyfarwyddwr Polisi a Materion Cyhoeddus ColegauCymru, Dr Rachel Bowen, gydag unrhyw gwestiynau.
Rachel.Bowen@ColegauCymru.ac.uk

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.