#PodAddysgu - Ymdrechu i Gynhwysiant

TeachPod banner.png

Podlediad o awgrymiadau da ar gyfer cyflwyno cynhwysol. Weithiau gall fod yn anodd sicrhau bod dysgwyr rydyn ni'n eu haddysgu sy'n dysgu'n wahanol i eraill, yn cael eu cynnwys yn llawn yn ein sesiynau. Fel arall, weithiau rydym yn mynd mor bell i'w cefnogi, eu bod yn teimlo eu bod wedi'u cau allan o'r gweithgaredd a gweddill y grŵp. Mwynhewch sgwrs angerddol ac adfywiol yn y podlediad hwn gan Dîm Cymorth a Chynhwysiant Dysgwyr Coleg Sir Benfro, gan gofleidio gwahaniaeth a hyrwyddo’r rhyddid sy’n gydraddoldeb, gan ysbrydoli gwir gynhwysiant.

Mae'r podlediad hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.