Dysgwrdd cyntaf llwyddiannus yn rhannu enghreifftiau ymarferol o arfer da

Teachmeet Bilingual Website Banner (1200 x 400 px).png

Y mis diwethaf, cynhaliwyd y cyntaf mewn cyfres o ddigwyddiadau Dysgwrdd gan Rwydwaith Addysgu a Dysgu ColegauCymru, a ddyluniwyd yn benodol ar gyfer cydweithwyr yn y sectorau addysg bellach a dysgu seiliedig ar waith i rannu enghreifftiau o arfer da.

Mae'r digwyddiadau, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, hefyd yn cefnogi cyfnewid gwybodaeth ar draws y sector addysg bellach cyfan yng Nghymru. 

Cynhaliwyd y digwyddiad egnïol cyntaf gan y siaradwr gwadd Nina Jackson o Independent Thinking. Mae gwaith Nina ym maes iechyd meddwl a lles wedi cael effaith ysgubol ar blant, athrawon a rhieni fel ei gilydd. Edrychodd ei sgwrs Pedagogy, Practice and the 4 Cs ar bwysigrwydd Cyfathrebu, Cydweithio, Creadigrwydd a gofal, a sut y gall darlithwyr ac addysgwyr barhau i ysbrydoli myfyrwyr i fod y gorau y gallant fod. 

Cafwyd mewnbwn gwerthfawr pellach gan gydweithwyr ar draws rhanbarth De Ddwyrain Cymru, yn ymdrin ag ystod o bynciau addas ac amserol. 

Roeddwn yn galonogol i weld y cyfraniadau a wnaed gan y siaradwyr ac egni'r cyfraniadau gan gynrychiolwyr. Rydym yn edrych ymlaen at y digwyddiad nesaf a fydd yn cael ei gynnal ym mis Rhagfyr. 

A Wnaethoch Chi Golli'r Digwyddiad? 

Os gwnaethoch chi golli'r digwyddiad byw, dyma gyfle i chi wylio eto! 

Gwyliwch y Digwyddiad

Cyflwyniadau Teachmeet 

Pedagogy, Practice and the 4 Cs Nina Jackson 
Podcasting for teaching and learning Coleg Gwent 
Invisible learning – engaging learners and developing core skills in everyday sessions Coleg y Cymoedd 
Teaching and learning in Second Life Coleg Caerdydd a’r Fro 
Interacting with learners onlineY Coleg Merthyr Tudful 
Tips and tricks on engaging learners Coleg Penybont 
Use of modelling in Law to enhance learner understanding of assessment objectives Coleg Catholig Dewi Sant 

Digwyddiad Nesaf 

Bydd y digwyddiad nesaf yn cael ei gynnal ar-lein ddydd Iau 2 Rhagfyr 2021, gyda manylion pellach i ddilyn. Cysylltwch â Lucy Hopkins i ychwanegu’ch enw at y rhestr wahoddiadau.

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.