#PodAddysgu - Cyflwyniad i Ddwyieithrwydd

TeachPod banner.png

Dyma gyflwyniad ar sut i fynd ati i addysgu’n ddwyieithog yn y sector ôl-16 gyda chip-olwg ar y cyd-destun a’r gefnogaeth sydd ar gael i’ch rhoi chi ar waith. Byddwn yn trafod strategaethau defnyddiol i chi wrth gyflwyno dwyieithrwydd i’ch addysgu, yr hyfforddiant sydd ar gael a’r adnoddau i chi allu manteisio arnynt. 

Adnodd Cefnogol

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.