Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)

Senedd - Julian Nyča - CC BY-SA.jpg

Ymateb Ymgynghoriad

Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Senedd
Dyddiad Cyflwyno:
17 Rhagfyr 2021

Mynegodd ColegauCymru bryder ynghylch yr amserlen fer ar gyfer ymateb i ddarn mor fanwl o ddeddfwriaeth a chododd amrywiaeth o faterion eraill gan gynnwys yr angen i'r naw dyletswydd strategol benodol gael eu hintegreiddio trwy'r Bil.

Gwybodaeth Bellach
Cysylltwch â Chyfarwyddwr Polisi a Materion Cyhoeddus ColegauCymru, Dr Rachel Bowen, gydag unrhyw gwestiynau.
Rachel.Bowen@ColegauCymru.ac.uk

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.