Dyfodol addysg bellach a her y Gymraeg

pexels-armin-rimoldi-5553930.jpg

Fel rhan allweddol o fywyd Cymru, mae ystyriaethau o'r Gymraeg yn rhedeg drwy bob un o bum thema bolisi ColegauCymru. Amlygir yr agwedd Gymraeg o bob thema, a sut y gall Llywodraeth nest Cymru gefnogi'r sector addysg bellach i barhau i ddarparu a chymorth drwy gyfrwng y Gymraeg.

Briff

 

Rydym yn ddiolchgar i Coleg Cymraeg Cenedlaethol am y gefnogaeth i helpu ColegauCymru i sicrhau bod yr Iaith Gymraeg yn parhau i fod yn brif ystyriaeth i'r sector addysg bellach a Llywodraeth nesaf Cymru.

Ein nod ar y cyd yw parhau i roi'r Iaith Gymraeg wrth galon addysgu, dysgu a darpariaeth.

 

PodPolisi

Yn y bennod hon mae Prif Weithredwr ColegauCymru Iestyn Davies yn cynnal trafodaeth ynghylch ‘Dyfodol addysg bellach a her y Gymraeg’. Yn ymuno ag ef y mae Prif Weithredwr Grŵp Llandrillo Menai, Dafydd Evans a Rheolwr Academaidd Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Dr Lowri Morgans.

 

Gwybodaeth Bellach

Llwyddiant yn y Dyfodol: Argymhellion Polisi Ar Gyfer Llywodraeth Nesaf Cymru Mewn Addysg Ôl 16 a Dysgu Gydol Oes i Gymru

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.