Podlediad Siarad AB - Diwedd symudedd cymdeithasol?

Lisa Thomas, Pennaeth a Phrif Weithredwr y Coleg Merthyr Tudful a Dr Mark Lang yn ymuno â ColegauCymru i drafod a yw'r ddarpariaeth addysg gyfredol yn cefnogi dilyniant cymdeithasol a gwytnwch i bobl ifanc o gymunedau difreintiedig.

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.