Defnyddio Data Marchnad Lafur i Gyrru Mewnwelediad Gyrfaoedd

Mae'r sesiwn olaf eto'n mynd i mewn i'r manylion, ond y tro hwn nid edrych ar sut y gall data lywio cynllunio cwricwlwm adferiad, ond yn hytrach sut y gellir defnyddio'r un math o ddata wedyn i hyrwyddo cyrsiau i bobl yn eich ardal leol, yn enwedig i'r rheini sydd wedi colli eu swyddi ac yn edrych i uwchsgilio er mwyn gallu dychwelyd i'r gwaith.

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.