Ehangu hawl ac ymgysylltiad dinasyddion ag addysg

Rydym yn galw am amrywiaeth o gamau megis sicrhau bod pawb yn cael eu hariannu i gael eu cymhwyster Lefel 3 cyntaf, gan ddechrau gyda phobl dan 25 oed ac yna ymestyn hyn. Rydym am i bobl ifanc orfod ymgysylltu â hyfforddiant neu addysg nes eu bod yn 18 oed. Rydym hefyd eisiau adeiladu ar y Mesur Cwricwlwm newydd i ganiatáu i ddysgwyr 14-16 oed gael gwell mynediad at lwybrau galwedigaethol a thechnegol. Mae cynhwysiant digidol wedi bod yn fater mawr felly rydym am i bob dysgwr yng Nghymru gael mynediad at ddyfeisiau ar gyfer dysgu digidol, y feddalwedd gywir a mynediad cyflym i'r rhyngrwyd. Ac yn olaf, rydym yn gofyn am ymrwymiad i ddarparu cyllideb addysg bellach 3 blynedd i alluogi cynllunio mwy effeithiol.

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.