#PodAddysgu - Defnyddio Ted Ed talks mewn addysg iechyd meddwl

TeachPod banner.png

Crëwyd y podlediad hwn gan Goleg Cambria - Trafodaeth ynghylch iechyd meddwl pobl ifanc, yr effaith y gall hyn ei chael ar bresenoldeb dysgwyr. Mae'r sesiwn hefyd yn cynhyrchu syniadau i gefnogi gydag atebion ymarferol.

Podlediad Saesneg yw hwn.

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.