Cymru yn dathlu prentisiaethau

AAC 2020 Homepage Banner 2000x250 (004).jpg

Cafodd sector dysgu seiliedig ar waith Cymru ei ddathlu neithiwr yng Ngwobrau Prentisiaethau Llywodraeth Cymru 2021. Cydnabuwyd y seremoni, a gynhaliwyd yn rhithiol am y tro cyntaf, dysgwyr ysbrydoledig, cyflogwyr llwyddiannus ac ymarferwyr ymroddedig. 

Enillodd aelodau ColegauCymru wobrau mewn chwech o’r 12 categori gan gynnwys Prentis Sylfaen y Flwyddyn, Prentis y Flwyddyn, Prentis Uwch y Flwyddyn a Doniau Yfory. Cafwyd enillion hefyd ar gyfer pob un o'r 3 chategori Cyflogwr y Flwyddyn. 

Dywedodd Dr Barry Walters, Pennaeth Coleg Sir Benfro, sy’n cadeirio Grŵp Strategol Dysgu Seiliedig ar Waith ColegauCymru,

“Rydym yn anfon ein llongyfarchiadau cynhesaf at yr holl enillwyr a’r rhai a gyrhaeddodd y rownd derfynol. Mae Gwobrau Prentisiaethau Llywodraeth Cymru yn gydnabyddiaeth i'w chroesawu o werth rhaglenni prentisiaeth yma yng Nghymru. Wrth i ni ddod allan o gyfnod arbennig o heriol, rydyn ni wrth ein bodd bod gwaith caled dysgwyr, ymarferwyr a busnesau fel ei gilydd yn cael y gydnabyddiaeth y maen nhw mor haeddiannol ohoni.”

Roedd y digwyddiad blynyddol yn arddangos doniau 35 o gystadleuwyr yn y rownd derfynol sydd wedi rhagori ar Raglenni Prentisiaeth a Hyfforddiaeth Llywodraeth Cymru yn ystod blwyddyn anodd a digynsail. Wedi’i hariannu gan Lywodraeth Cymru a gyda chefnogaeth Cronfa Gymdeithasol Ewrop, mae Rhaglen Prentisiaeth Cymru wedi bod o fudd i filoedd o ddysgwyr yn ystod y blynyddoedd diwethaf. 

Ychwanegodd Iestyn Davies, Prif Weithredwr ColegauCymru,

“Ochr yn ochr â rhaglenni colegau addysg bellach, mae prentisiaethau yn rhan hanfodol o adferiad economaidd a ffyniant Cymru mewn byd ôl-Covid. Mae'n galonogol gweld rhaglenni dysgu yn y gwaith yn cael eu dathlu fel hyn.”

Enillwyr ColegauCymru

Prentis Sylfaen y Flwyddyn 
Bethany Mason, Coleg y Cymoedd 

Prentis y Flwyddyn 
William Davies, Coleg Penybont 

Doniau Yfory 
Sophie Williams, Coleg y Cymoedd 

Cyflogwr Bach y Flwyddyn 
Compact Orbital Gears Ltd, Grŵp Colegau NPTC 

Cyflogwr Canolig y Flwyddyn 
Convey Law, Coleg Caerdydd a’r Fro 

Cyflogwr Mawr y Flwyddyn 
Aspire Blaenau Gwent a Merthyr Tudful, Coleg y Cymoedd yn gysylltiedig â Coleg Gwent a Choleg Merthyr Tudful  
 

Gwybodaeth Bellach  

Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2021
 

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.