Ymgynghoriad ar Gynllun Gweithredu LHDTC+

Senedd - Julian Nyča - CC BY-SA.jpg

Ymateb Ymgynghoriad

Llywodraeth Cymru
Dyddiad Cyflwyno:
22 Hydref 2021

Mae ColegauCymru yn cefnogi teimladau ac uchelgeisiau'r Cynllun ond rydym yn nodi'r diffyg manylder, amserlen ac mewn sawl achos perchnogaeth, sy'n debygol o gyfyngu ar ymdrechion i gynyddu cydraddoldeb. Dylai dull addysg gyfan fod yn flaenoriaeth.

Gwybodaeth Bellach

Cysylltwch â Chyfarwyddwr Polisi a Materion Cyhoeddus ColegauCymru, Dr Rachel Bowen, gydag unrhyw gwestiynau.
Rachel.Bowen@ColegauCymru.ac.uk

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.