Cyflwr y Genedl: Dadansoddiad o Farchnad Lafur Cymru - Recordiad bellach ar gael

Screenshot 2021-03-05 at 11.14.04.png

Gyda nifer sylweddol o fynychwyr, edrychodd ein digwyddiad diweddar ar y cyd ag arbenigwyr dadansoddi’r farchnad lafur Emsi Burning Glass, ar dirwedd newidiol y farchnad lafur yng Nghymru yn dilyn pandemig Covid19 a beth mae hyn yn ei olygu i'r sector addysg bellach.

Roeddem yn falch i groesawu Prif Weithredwr Coleg Cambria, Yana Williams, a Dirprwy Bennaeth Coleg Penybont, Viv Buckley, a chael y cyfle i glywed am brofiadau gwahanol eu colegau.

A wnaethoch chi golli'r digwyddiad?

Os gwnaethoch golli’r digwyddiad diweddar, mae'r recordiad a'r data cysylltiedig bellach ar gael.

Gwrandewch Eto

Data'r Digwyddiad

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.